Ѫϭ˪ʪê
 ۼ : ¸
Date : 2015-03-25 13:45  |  Hit : 1,728  
:                    
:
 
ڪĪ. 
ѪǪ, , ѪǪêȪڤ. ѪǪê,ѪǪêЪǪϪʪ,ᦪؿڪǪΪ.
Ϊ誦ѪǪ,  ᦪؿڪǪê, ͺ, Ǫʪߪˡ٪ʪ⪵ƪ, ˪ϡ֪٪ʪƪ.
, ʪ٪, ֪٪ͪЪʪʪΪѪӪȪʪ. , , ˪Ǫ誦쯪٪Ρܪ٥骫窨ƪ.
٪Ȫ,٤ʪݪ٪Ȫ稪ҪǪ, ֪٪Ȫ,ڪȪ稪ҪʪΪǪ. ʪʪ, ˪,  ٤ʪݪ٪ƪ檭Ϊ⪵ƪ, ˪ڪǪ檭֪˪ʪΪ⪵ܪ몫Ǫ.
ͺ, ٤ʪǪ,  ʪΪǪ.
⪷, ӦתêȪê檷ΪѪ˪쪳Ū򪵪ʪ, Ѫ⦪تСêƪѪǪ.
Ǫ, ໪ΪѪ񪪬, Ϊӹ໪ΪѪꪺê񪪬ᴪʪΪ,  ໪ΪѪΪѪ񪬪ު쪳٤ֵΪǪʪ, ΪӹΪ誦֪, Ϊ誦窷ʪЪʪʪ,  تꪯêĪ򪷪ʪЪʪʪǪ. 
۰תŪ ϭ˪ʪ. 
ӦުѪӪȪ, ͯ檷ȪΪǪϪʪ䲪Ϊ誦֪, תêªʪ㭪몳ȪΪʪ.
ȪتСǪ۪򪷪ʪЪʪʪǪ.
ƪѪª˪ʪê, ʦ̪֪ƪϭΪ. 쪬ުϭǪ.
۰ת쪿ϪǪ.
ƪߪ,ƪ誦˪ʪêΪ, Ȫ۰Ϊ誦֪, ª, תǪ.
Ъᶪ֨Ӵ򪦪ƪ, Ѫ릪ʪ, , ԫ󫿪ê, ,񪦪ުê.
, Ϊ誦֨㭪êêת񪦪ުĪ, ۰ʿêƪުʪ֪, ǪᶪʪΪުԱƪުê. 쪬ުǪΪ.
ӦΪѪ, ƪͣ׾ϭΪΪǪ.
ӦǪƪ˪ު, ˪Ǫڪ񼪬.
ڪ˽񼪬, , ˽êƪڪƪ. ªȪ, ުϪʪ.
ѪêΪǪʦǪ. ުϪƪ, Ǫʪƪɪ᪱êêܪ誦, 驪Ϫʪ. 
ڪʪƪԳ. 
ȪۡǪ, تСϪǪ몫顸Ȫۡ˪ʪΪǪ. Ѫݪ̪Ϊ񪡸ȪۡӪݪ̪Ϊ, Ȫۡ૫٪ƪȪ, ٪ݪĪުêƪ. ɪêƪ٪ƪƪϪʪʪ.
Ӧƪ٪ʪ誦˪ʪêƪ. 릪Ӧ˽ƪڪߪӪǪ.
ڪƪӪ⪷Ъػ몽Ϊ誦ªܨƪުǪ. ᆰ䪵ڪ˽񼪰Ӧ˪Ϫʪ.
ժΪ, , ЪҴ˪, Ъۡ, ͣߧ稪ɪƪުʪ, ΪΪ誦᪬Ǫ⪢êǪ.
Ϊ誦Ъ쪿ߪƪΪ, Ī, ΪȪΪ˪êƪȪ, ƪ˪ɪ֪Ǫ.
ƪΪܪǪ, ΰުǪ, ު骫Ǫ. ̸, ٪٪ƪԪȪƪ, ȪުЪߪ檭ƪ몫Ǫ.
ܪȪ, Ъߪ٪򪹪, ʪ骺, 򪹪ΪΪǪ. Ϊ誦ӹƪܪ,تê򪷪ƪ.
ǪϪʪ. Ъߪ٪, êܪʪ, ᦪêȪʪêͣؿŪϭͪѪӪȪԳͪЪʪʪ.檷ۡ, ƪתĪ, 뮪êԳƪ, 󷪯媦ΪǪ.*